Условия за поверителност

Политика за защита на личните данни
ИнВиВо си поставя за цел да защити Вашите лични данни и да спазва приложимите закони за защита на личните данни и информацията, която предоставяте. Вярваме, че тази Политика за защита на личните данни ("Политиката") ще Ви помогне да разберете какъв вид информация събираме във връзка с нашите услуги и как я обработваме. В Политиката понятието "лични данни" означава информация, позволяваща идентификацията на физически лица. "ИнВиВо" означава "ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ "ЕООД (също така означавани с "ние", "нас" или "нашите"). Тази Политика се прилага за личните данни, събирани във връзка с услугите, предлагани от ИнВиВо или от други свързани с нас лица, където е направена връзка или друго препращане към тази Политика, например, във връзка с нашите, уебсайтове (включително и мобилни уебсайтове), филми и видео услуги, игри, музика и други видове услуги, предлагани от ИнВиВо, обикновено в електронна форма, както и други услуги или промоции и кампании. Като използвате уебсайтовете на ИнВиВо и/или като предоставяте лични данни на ИнВиВо, Вие се съгласявате с обработването на Вашите лични данни по начина, указан в тази Политика. Ако не сте съгласни с тази Политика, моля не използвайте уебсайтовете и не предоставяйте на ИнВиВо Вашите лични данни.

Данните, които събираме

Ние събираме Вашите лични данни когато се регистрирате или използвате нашите услуги, включвате се в промоции или по друг начин осъществявате връзка с нас. Правим всичко възможно да събираме лични данни само с Вашето знание или съгласие. По-долу представяме няколко примера на категориите събирана информация: Техническа информация В повечето случаи когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите услуги, определена техническа информация се събира като стандартна част от Вашето ползване на нашите услуги. Такава информация включва например: Вашия IP адрес, времето на достъп, уебсайта, от който сте се свързали, страниците, които сте посетили, препратките, които използвате и друго съдържание, което сте видели, информация за Вашето оборудване и друга такава техническа информация, която Вашият браузър ни предава или която може да бъде събрана по друг начин във връзка с определени услуги. Когато използвате нашите услуги или по друг начин общувате с нас чрез телекомуникационни мрежи, определена допълнителна информация, като Вашият мобилен номер, може да бъде изпратен до нас от телекомуникационния оператор като стандартна част от тази комуникация. Информация, която ни предоставяте Когато се регистрирате за нашите услуги или се свързвате с нас по друг начин, може да поискаме да ни предоставите информация като Вашето име, адрес на електронна поща, адрес, където живеете, както и потребителски имена, пароли и други такива сведения, които се използват за идентифициране на потребителите и за потвърждаване на техните действия, или които може да са необходими, за да Ви предоставим услугите, които сте поръчали или за да общуваме с Вас. Вашите транзакции чрез нас Ние събираме или искаме информация, свързана с ползването на нашите услуги и други контакти с нас. Такава информация може да включва например, детайли от запитвания или искания, които сте правили, предоставени услуги, направени плащания и други. В съответствие с приложимото право е възможно да събираме информация за заплащането на ползваните от Вас услуги и използваните платежни средства.

Целите на обработване на Вашите лични данни

ИнВиВо обработва Вашите лични данни и/или всяка допълнителна лична информация, описани в тази Политика. Моля имайте предвид, че една или повече цели могат да се прилагат едновременно. Предоставяне на услуги Използваме Вашите лични данни, за да изпълним Вашите заявки, да обработим Вашата поръчка или ако по друг начин се наложи, за да осигурим функционалността и сигурността на нашите услуги, за да Ви идентифицираме и за да предотвратим и направим проучване за евентуална измама или злоупотреба. Развитие на услуги Използваме Вашите лични данни, при разработването на нашите услуги. В повечето случаи в процеса на разработване на нашите услуги използваме само обобщена и статистическа информация. Освен това, е възможно да използваме Вашите лични данни, за да персонализираме нашето предлагане и да Ви предоставим по-подходящи услуги, като например, да направим препоръки и да покажем съобразено с клиентите филмово съдържание и реклама на нашите уебсайтове. Възможно е да комбинираме лични данни, събрани във връзка с използването от Вас на конкретна услуга, с други лични данни, които може да имаме за Вас, освен ако такива лични данни не са събрани с друга цел. Възможно е да създаваме обобщена и статистическа информация, въз основа на Вашите лични данни. Комуникация с Вас и маркетинг Използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме информация, свързана с нашите услуги или за да се свържем с Вас когато ползването на услугата изисква това. Възможно е да използваме личните Ви данни с цел маркетинг или проучване, например, за да направим проучване на пазара. В съответствие с приложимото право, е възможно да се свържем с Вас, за да Ви информираме за нови филми, услуги или промоции, които предлагаме. Освен това е възможно някои от нашите услуги да се използват с цел популяризирането на продукти и услуги на други дружества, с които ИнВиВо е в партньорски отношения. ИнВиВо не разкрива информация за Вашите лични данни на такива дружества или на други дружества с цел маркетинг, без предварителното Ви съгласие.

Предоставяне на Вашите лични данни

Ние не продаваме, не отдаваме за ползване, както и не разкриваме по какъвто и да е друг начин Вашите лични данни на трети лица, освен в посочените по-долу случаи. Съгласие Възможно е да предоставяме Вашите лични данни, ако сме получили Вашето съгласие за това. Някои услуги може да включват предоставяне на Вашите лични данни на други потребители на услугата, например услуги, при които потребителите публикуват своя информация или групи от потребители на ИнВиВо. Упълномощени трети страни Възможно е да предоставяме Вашите лични данни на упълномощени трети лица, които обработват лични данни за ИнВиВо за цели, описани в тази Политика. На такива трети лица не е позволено да използват Вашите лични данни за други цели, като ние изискваме от тях да действат в съответствие с тази Политика и да използват подходящи мерки за защита на Вашите лични данни. Такива трети страни са например Вашия мобилен или платежен оператор. Задължително разкриване Може да бъдем задължени от императивни правни норми да разкрием Вашите лични данни на определени публични органи или други трети лица, например, на органи за принудително изпълнение. Също така е възможно да разкриваме или по друг начин да обработваме Вашите лични данни, в съответствие с приложимото право, за да защитим законните интереси на ИнВиВо, например, в граждански или наказателни процес. Сливания и придобивания В случай, че решим да продадем, купим, извършим сливане или по друг начин преобразуваме нашия бизнес, това може да доведе до необходимост да разкрием лични данни на потенциални и действителни купувачи и техните консултанти, или да получим лични данни от продавачите или техните консултанти.

Събиране на данни на малолетни

ИнВиВо не събира информация от и не извършва транзакции с лица под 18 (осемнадесет) годишна възраст. Политиката на ИнВиВо е да изисква малолетните лица да не купуват или да извършват други правни действия по отношение на нашите услуги, без съгласието на родител или настойник.

Качество на данните

Ние предприемаме необходимите действия, за да запазим Вашите личните данни, точни и актуални, както и да изтрием неактуални, неточни или по друг начин ненужни лични данни. Тъй като определени услуги на ИнВиВо Ви позволяват да управлявате Вашия профил, Ви насърчаваме да проверявате периодично личните Ви данни, за да е сигурно, че те са точни и актуални. Моля, запомнете, че е Ваша отговорността да ни предоставяте точна информация, както и в случай на промяна, да актуализирате личните си данни, които вече сте ни предоставили.

Използване на кукис и уеб сигнали

Периодично, когато посещавате някой от уеб сайтовете на ИнВиВо, може да е поставена информация на Вашия компютър, която да ни позволи да го разпознаем. Тази информация обикновено е във формата на текстови файл, познат като "кукис" ("cookies"). Кукис са малка частица от информация, която се съхранява по-скоро на хард диска на Вашия компютър, отколкото на уебсайта. Обикновено те позволяват събирането на определена информация за Вашия компютър, включително Вашия IP адрес, операционната система на Вашия компютър, типа на Вашия браузър и адреса на всички отпращащи сайтове. Използването на кукис от наша страна цели създаването на определени ползи за Вас, като например следенето на история на гледаноto съдържание от Вашите деца (колко пъти е гледано определено съдържание, какво е гледано, какво време е прекарано в на нашите уебсайтове); дава възможност на ИнВиВо да препоръчва на потребителите съдържание, което съответства на тяхната възраст и предпочитания. Кукис също се използват за анализ на трафика на уебсайта и анонимното демографско профилиране, за да подобряваме нашите услуги. Ние събираме тази информация, за да можем да предлагаме качествени услуги на нашите клиенти, които да отговарят в максимална степен на техните нужди. ИнВиВо може да използва така наречените уеб сигнали (или "пиксел кодове"), във връзка с уебсайтовете. Независимо от това, ние не ги използваме, за да идентифицираме лично конкретните потребители. Уеб сигналите са обикновено графични изображения, които се намират на уебсайта и се използват, за да се преброят посетителите на уебстраницата и/или да се достигне до определени кукис. Тази информация се използва, за да се подобрят нашите услуги. Уеб сигналите обикновено не събират никаква друга информация освен тази, която Вашият компютър ни предоставя като стандартна част от всяка интернет комуникация. Ако изключите кукис, уеб сигналът няма да може да проследи Вашите конкретни действия. Уеб сигналът може обаче, да продължи да събира информация за посещения от Вашия IP адрес, но такава информация вече няма да бъде уникална. Ако не искате да получавате кукис или искате да бъдете уведомявани преди те да бъдат поставени, можете да настроите Вашия уеб браузър по този начин, ако такава настройка е позволена от Вашия браузър. Моля имайте предвид, че ако кукис са изключени, няма да можете да виждате определени части на този сайт, които биха направили по-качествено Вашето посещение. Някои от нашите бизнес партньори, чието съдържание е свързано с този сайт, може също да използва кукис или уеб сигнали. Ние нямаме достъп или контрол върху тези кукис.

Вашите права

В случай, че искате да знаете какви лични данни имаме за Вас или искате да промените, коригирате, направите анонимни ли да заличите непълни, неточни или остарели лични данни или ако искате да преустановим обработването на личните Ви данни с цел да Ви изпращаме промоционални материали или за директен маркетинг или за извършването на маркетингово проучване или поради други правни основания, можете в съответствие с приложимото право, да упражните такива права, като се свържете с нас чрез контактите, посочени по-долу. В някои случаи, особено ако пожелаете да изтриете или да преустановите обработването на Вашите лични данни, това може също така да означава, че няма да можем да продължим да Ви предоставяме услугите. Насърчаваме Ви да използвате наличните инструменти за управление на профили за горепосочените цели, тъй като такива инструменти често Ви предоставят директен достъп до Вашите лични данни и Ви позволяват да ги управлявате ефективно.

Администратор на личните Ви данни и информация за контакт

"ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с ЕИК 200987896 ще бъде администратор на Вашите лични данни.

За въпроси, свързани с практиката на ИнВиВо за защита на личните данни, също можете да се свържете с нас на: office@inInViVo.bg

 

Policy for Protection of Personal Data

InViVo aims to protect your personal data and to comply with applicable laws on protection of personal data and the information you provide. We believe that this policy of protection of personal data ( "Policy") will help you understand what kind of information we collect in connection with our services and how we process. In politics, the term "personal data" means information to identify individuals. "InViVo" means "Virgin Group Bulgaria" EOOD. (also referred to "we", "us" or "our"). This policy applies to personal data collected in connection with the services offered by InViVo or other our affiliates where a link is made or other reference to this policy, for example, in connection with our, websites (including mobile websites) , movies and video services, games, music and other services offered by InViVo, usually in electronic form, as well as other services or promotions and campaigns. Using websites InViVo and / or by submitting personal data to InViVo, you consent to the processing of your personal data in the manner provided in this Policy. If you disagree with this policy, please do not use the website or provide InViVo of your personal data.

The data we collect

 

We collect your personal information when you register or use our services included in promotions or otherwise make contact with us. We make every effort to collect personal data only with your knowledge or consent. Below are a few examples of the categories of information collected: Technical Information In most cases, when you visit our websites or use our services, certain technical information is collected as a standard part of your use of our services. Such information includes, for example: your IP address, time of access, the website from which you linked, the pages you visit, the links you use and other content that you saw information about your devices and other such technical information Your browser transmits to us or that can be collected otherwise in connection with certain services. When you use our services or otherwise interact with us over telecommunications networks, certain additional information, such as your mobile number can be sent to us by the telecommunications operator as a standard part of that communication. Information you provide when registering for our services or contact us otherwise, we may ask you to provide us information such as your name, email address, address where you live, as well as user names, passwords and other such information used to identify users and verify their actions or that may be necessary to provide you with the services you have requested or to communicate with you. Your transactions with us We collect or request information related to our services and other contacts with us. Such information may include, for example, details of the queries or requests you have made, services provided made payments and others. In accordance with applicable law, we may collect information to pay for your service and used means of payment.

The objectives of the processing of your personal data

InViVo process your personal data and / or any additional personal information described in this Policy. Please note that one or more purposes may apply simultaneously. Providing services use your personal data to fulfill your requests, to process your order or as otherwise necessary to provide the functionality and security of our services, to identify you and to prevent and do research for possible fraud or abuse. Development services use your personal data in the development of our services. In most cases in developing our services only use aggregate and statistical information. In addition, we may use your personal data to personalize our offering and to provide you with more relevant services, for example, to make recommendations and to display customer-film content and advertising on our websites. It is possible to combine personal data collected in connection with your use of a specific service with other personal data we may have to you, unless such personal data is not collected for any other purpose. It is possible to create aggregate and statistical information based on your personal data. Communicating with you and marketing We use your personal data to provide you with information related to our services or to contact you when using the service requires. We may use your personal data for marketing or research, for example, to do market research. In accordance with applicable law, we may contact you to inform you about new movies, services or promotions that we offer. It is also possible that some of our services can be used to promote products and services of other companies with which InViVo is in partnerships. InViVo not disclose information about your personal data to such companies or to other companies for marketing purposes without your prior consent.

Providing your personal data

We do not sell, rent for use, and disclose in any other way your personal data to third parties except in below mentioned cases. Consent We may share your personal data if we have received your consent. Some services may include providing your personal data to other users of the service, for example services where users publish their own information or groups of users InViVo. Authorized third parties We may share your personal data to authorized third parties who process personal data for InViVo for purposes described in this Policy. Such third parties are not allowed to use your personal data for other purposes, as we require them to act in accordance with this Policy and to use appropriate measures to protect your personal data. Such third parties such as your mobile operator or payment. Mandatory disclosure may be required by mandatory legislation to disclose your personal data to certain public authorities or other third parties, for example, enforcement authorities. It is also possible to disclose or otherwise process your personal data in accordance with applicable law, to protect the legitimate interests of InViVo, for example, in civil or criminal process. Mergers and Acquisitions If we decide to sell, buy, perform merger or otherwise transform our business, this may result in the need to disclose personal data to prospective or actual purchasers and their advisers, or receiving personal data from sellers or their consultants.

Data collection minors

InViVo does not collect information and perform transactions with persons under eighteen (18) years of age. InViVo policy is to require minors to buy or not to perform other legal actions with respect to our services without the consent of a parent or guardian.

Data quality

We are taking the necessary steps to keep your personal data accurate and up to date and to delete outdated, inaccurate or otherwise unnecessary personal data. Since certain services to InViVo allow you to manage your profile, we encourage you to periodically check your personal data to ensure that they are accurate and current. Please remember that it is your responsibility to provide us with accurate information, and in case of changes, update personal information you have already provided us.

Use of cookies and web beacons

Periodically, when you visit some Web sites InViVo may be placed information on your computer that allow us to recognize it. This information is usually in the form of a text file known as "cookies" ( "cookies"). Cookies are a small piece of information that is stored rather the hard drive of your computer than on the website. Usually they allow the collection of certain information about your computer, including your IP address, operating system on your computer, type of your browser and address of any conflict of sites. Using cookies on our part aims to create some benefits for you, such as keeping track of history gledanoto content from your kids (how many times has seen certain content, what is seen, what time is spent on our websites); It enables InViVo to recommend consumers content that corresponds to their age and preferences. Cookies are also used for analysis of website traffic and anonymous demographic profiling to improve our services. We collect this information so we can provide quality services to our customers that meet the utmost needs. InViVo can use so called web beacons (or "pixel codes") in connection with websites. However, we do not use them to personally identify specific users. Web beacons are typically graphic images that are found on the website and are used to count visitors to the website and / or to reach a certain cookies. This information is used to improve our service. Web beacons generally do not collect any other information than that which your computer provides us with as a standard part of any internet communication. If you turn off cookies, the web beacon will be able to track your specific actions. The web beacon may, however, continue to collect information about visits from your IP address, but such information will no longer be unique. If you do not wish to receive cookies or want to be notified before they are placed, you can set your web browser thus, if such adjustment is permitted by your browser. Please note that if cookies are turned off, you can not see certain parts of this site that would make the better quality your visit. Some of our business partners whose content is linked to this site may also use cookies or web beacons. We have no access to or control over these cookies.

Your rights

If you want to know what personal data we have about you or you want to change, fix, make anonymous you delete incomplete, inaccurate or outdated personal data or if you want to stop processing of your personal data to send you promotional material or direct marketing or for the performance of market research or on other legal grounds you in accordance with applicable law, exercise such rights by contacting us via the contacts listed below. In some cases, especially if you want to delete or stop the processing of your personal data, this may also mean that we can not continue to provide you with services. We encourage you to use available tools to manage profiles for the above purposes as such tools often provide you with direct access to your personal data and allow you to manage them effectively.

Administrator of your personal data and contact information

"Virgin Group Bulgaria" EOOD., UIC 200987896 will be administrator of your personal data.

For questions related to the practice of InViVo to protect personal data, you can also contact us at: office@inInViVo.bg

Please wait!